ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۳ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

با کمی تبخیر باران می شوی

لال هم باشی ، سخندان می شوی

مثل مروارید در قلب صدف

قطره باشی ، باز غلتان می شوی

ریسه بسته عشق بر پیشانیت

متصل باشی ، چراغان می شوی

ناودان رگ برگ باران می شود

زیر بارانش غزلخوان می شوی

خلوتی با عشق غوغا می کند

نی لبک باشی ، نیستان می شوی

راهی پس کوچه های درد شو

 با نگاه دوست درمان می شوی

آسمانی شو ، زمین جای تو نیست

تن که نه ، یکپارچه جان می شوی