ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۸ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

 

 

بیچاره عشق در قفس افتاده

کنج  خرابه ای ته این باور

آغاز گم شده است ، نمی دانم

من هستم و کویری پهناور

در او، سر پرنده شدن تا اوج

در من ، سر تجارت سودآور

بیچاره عشق ، نفخ مرا دیده

با این غذای شهرت باد آور

3 اسفند1387