ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۸ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

 

یک نکته بگویمت ترا مست کند

گر نیست شدی  به عشق او هست کند

تو نام به زیر پای خود نه  ای دوست

تا نام تو را به عشق پیوست کند

17آبان 1388