ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۸ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

در دنیای ما سطح را با عنوان مظلوم مساحت  نشان می دهند .

و پیرامون را با کلمه ی  مظلوم محیط .

و الحمد لله آنقدر در علم مدیریت رشد کرده ایم که توانسته ایم کشف کنیم  هر فرد متناسب با شأن اداری اش به چه مساحتی نیاز دارد.

این خبر را بخوانید:


 

این خبر را بخوانید:

در بخشنامه ی  ۲۰/۹۰/۵۲۳۶ معاون رییس جمهور که ۷ خردادماه خطاب به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ارسال شده، فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران سیاسی و مسئولان مهم کشور همچون وزرا، معاونین وزرا، استانداران و مشاغل همتراز ، تعیین شده است.

بر این اساس، اتاق کار وزیران و محل برگزاری جلسات اختصاصی باید مجموعا ۸۰ متر، فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار ۷۰ متر، فضای مورد نیاز معاون وزیر، معاون استاندار و مشاغل همتراز ۴۰ متر باشد.

قرآن طبیب ،  مساحت مورد نیاز مدیران جامعه را به گونه ای دیگر تعریف می کند.

این فراز از سوره یوسف ( علیه السلام ) را به عمق جانتان بنشانید  که:

" قال أجعلنی علی خزاین الارض إنی حفیظ علیم"

حفظ ، یعنی جانب امانت و اخلاص را داشتن و علم ، یعنی  ازکفایت و اقتدار بهره مند بودن.

امیرالمومنین علی ( علیه السلام ) در نامه اش به مالک می نویسد:

و تحفظ من الأعوان ... از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن... حفیظ آن است که در سحرِ رفاقت گرفتار نشود و در برابر سخن و خواست نابجای نزدیکترین ها ، قدرت نه گفتن داشته باشد.

مساحت مورد نیاز هر مدیر ، متناسب با جایگاه و قدرت دست یابی او به بیت المال ،  دو ملاکِ" حفظ "و "علم" است.

چقدر خوب بود در سرزمینی که بر تارک آن " أم القری " را نوشته اند ، ملاک های علوی ساری و جاری می شدند.