ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۱٠ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

می نویسند دیافراگم چشم به صورت خودکار در برابر انبوه و یا کم شدن ناگهانی نور، بسته و باز می شود.

می نویسند آنجه در برابرش قرار می گیرد ، می بیند.

می نویسند در خواب فرو می افتد . در بیداری  باز است.

راستی نگاه یوسف چه ویژگی هایی دارد؟

آیا وقتی با من تاریک روبرو می شود ، بی اختیار آغوش باز می کند؟

آیا مرا آن گونه که هستم ، می بیند؟

 


قرآن فرمود : یوسف برادران حسود و عنودش را این گونه دید:

إنی رأیت أحد عشر کوکبا

آنان را کوکبی دید رخشان.

ساکنان آسمانی .

و حافظ فرمود:

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

باورم این است که در منظر چشمان مبارک یوسف ما کوکبیم.

آخر ،خانه اصلی ما آسمان است.   و یوسف ، بی تاب وصل ما از این خانه استیجاری به ویلای آسمانیمان .و باور یوسف مصر وجود این است : ما - با همه قصور و تقصیرمان - روزی برآستان او سر خواهیم سایید.

باورم این است ، که چشم یوسف با اختیار  بر روی تاریکی آغوش گشوده است و در ورای ظاهر، به باطن مستعد رویش ما چشم دارد .

و باور دارم چشمان امام حتی یک لحظه از ما دور نمی شود.

خود فرمود:

إنا غیر مهملیم لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم

نشانی من و تو تا دوست را لسان الغیب اینگونه می فرماید:

اگر میل دل هر کس به جایی است

بود میل دل من سوی فرخ

و نشانی دوست تا ما:

از چشم شوخش ای دل، ایمان خود نگهدار

کان جادوی کمانکش بر عزم غارت آمد

آلوده ای تو حافظ ، فیضی ز شاه درخواه

کان عنصر سماحت  بهر طهارت آمد