ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۱۸ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

شبی شکست دلم آه از درون  جوشید
و عشق از سر چشم تو جرعه ای نوشید
اگرچه بال و پرم را شکسته بود فراق
ولی به خاطر پرواز باز هم کوشید
نگاه خشک قلم سخت بود و در دل شب
ز اشک شوق لباسی ز بوریا پوشید
و دست شرجی من از ستاره ی محراب
ز لحظه های سحر جرعه جرعه می نوشید
                                                           سال 82!