ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۱۸ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

عطر باران برایم غریب است

و خاک باران خورده ام معطر

چشم هایم نادیده می بیند

وپاهایم نارفته ، به مقصد می اندیشد

منگی ام را ببخش

واژه هایم

  نیاز به ویراست دارد

می دانم

حس مطبوع تنفس

در خنکای تو

فهمیدنی است

و من

ساکن در

سرزمین وهمم

گنگی ام را ببخش

6 اسفند 1389