ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/٢ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

آیه " و انفقوا مما رزقناکم " را نوش کرده ای؟

در کتاب زلال لطایف الاشارات امده است که:

انفاق اللسان علی ذکره

و انفاق البدن علی طاعته

و انفاق الوقت علی شکره

و انفاق القلب علی عرفانه

و انفاق الروح علی حبه

و انفاقالسر علی مشاهدته

راز انفاق پر کردن خلا هاست

زیست پر چاله و چوله ما نیاز به روزآمدی  است.

 

 


آیه " و انفقوا مما رزقناکم " را نوش کرده ای؟

در کتاب زلال لطایف الاشارات امده است که:

انفاق اللسان علی ذکره

و انفاق البدن علی طاعته

و انفاق الوقت علی شکره

و انفاق القلب علی عرفانه

و انفاق الروح علی حبه

و انفاقالسر علی مشاهدته

راز انفاق پر کردن خلا هاست

زیست پر چاله و چوله ما نیاز به روزآمدی  است.

والبته می دانی که ما خودمان باید فکری برای خودمان کنیم.

در ترافیک انبوه سیاست مداران رمال  واژه های نورانی قرآن طبیب و آل الله  سلام الله علیهم در کوچه پس کوچه ها می ماند.

هر واژه الهامی است که باید به موقع نوشید و در خود هضم کرد.

و تراکم واژه های ترشیده  زمینه های افسردگی است که دردمندانه شاهد آن هستیم.

یاد عزیرت باشد تا کلمات سه بعدی قران طبیب در من و تو مخلوط است به راحتی جدا میشود.

واگر در من و تو حل شود ما میشویم ترسیمی از "لحمهم لحمی و دمهم دمی یولمنی ما یولمهم و یحزننی ما یحزنهم

ذکر نگهداشت صورت حاضر است در ادراک . حالتی دورن انگیزه برای تبرک ذهن.  انچه اراممان می کند که" الا بذکر الله تطمین القلوب"

طاعت فرمان بری است. رام شدن است. همراه بودن است.

حضور در مدار ارتباطی  امام رسول و خداست.

و این آیه را بنوش که: " مطاع ثم امین " تکویر /٢١

اطاعت زمینه ساز مدال امانت داری است.

شکر سپاسگذاری است . شناخت نعمت است . و چقدر فاصله داری کسی که شکر نعمت انجام می دهد و کسی که شکر منعم انجام می دهد.

عرفان دانستن بعد از نادانی است. وقوف به دقایق و رموز خداوند. عمق بینی و عبور از نگاه سطحی .ادراک بعد از علم است . دریافت چیزی است که با تفکر و تدبر به دست می آید.و چه سری است در هم افقی عرفان و بوییدن . مشام عارف باز است . یادتا هست " انی اشم عندک رایحه طیبه را " ؟

حب انفعال نفسی و آگاهانه است از تاثیر مطلوب و محبوب .  میل و جذب به چیزی است که لذت بخش و ملایم با ادراک است و سبب بقا و کمال می شود. 

 و مشاهده دیدار است . حضور است . آگاهی همراه با باور است .

هر کلمه قرآن اگر باز شود مایده آسمانی خواهد شد که از آن سرمست می شویم

اللهم انزل علینا مایده من السما تکون لنا عیدا لاولنا و اخرنا و ایه منک

روزتان قرآنی