ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۳۱ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

19-باید تشنه بود . تشنه ی معانی . و إذا إستسقی موسی لقومه

18-باید باور کنیم که فاصله ی  ما و چشمه های حیات ، همین عطش است . فقلنا إضرب بعصاک الحجر


17-باید با سلسله جبال آسمان همراه شد. یکدله . و لکل وجهه هو مولیها

16-باید باور کنیم که کسب رضایت مردم - اگر به عنوان شریک خدا قلمداد شوند - فی نفسه حضور در آتش است. و حبل من الناس و باؤو بغضب من الله

15-باید به سرعت سیر راضی نشد. فأستبقوا ألخیرات

14- باید از بلا و ابتلا فهمید که خدا دوستمان دارد و ما را در جلسه ی آزمون هستی راه داده است . و لکن لیبلوکم ما أتاکم

13-باید دردهای فردی را با هم جمع کنیم . جمع هم افزای آن ها کولاک می کند. و جعلناهم أئمه یهدون بأمرنا

12- باید باور کنیم که خدا ، داده ی ما را با بالاترین نرخ بهره وری به عنوان ستاده به ما باز می گرداند. و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عندالله هو خیرا و أعظم أجرا

 11- باید باور کنیم  تا وقتی در مسیریم ، هیچ قدمی کوتاه نیست . فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره

10- باید باور کنیم که مه غلیظ آرزوهای کودکانه ،  قد آرمانمان را کوتاه کرده است . قال هذا ربی قال لا أحب الأفلین

9- باید دوباره دور و نزدیک را باز نویسی کنیم .إنهم یرونه بعیدا و نریه قریبا

8- باید باور داشت که خدا همین نزدیکی است . و نحن أقرب الیه من حبل الورید

7- باید باور کنیم که بیمه ی خدا فراگیر است و همه ی حوادث  را شامل می شود . و جعلنا بینک و بین الذین لا یومنون حجابا مستورا

6- باید از مشق بخشش دیگران سیاه مشق بنویسیم.فأعف عنهم و أصفح

5- باید باور کنیم که میل به پاکی ،  زمینه ی پاکی را فراهم می کند. فیه رجال یحبون أن یتطهروا

4- باید فردا اندیش شد ؛ و نخواست تا همه باورهایمان به اندازه بینی های عمل کرده مان بشود . إن هولاء یحبون العاجله

3- باید تمام دل را برای باران خدا کرت بندی کرد . و تری الارض هامده فاذا أنزلنا علیها الماء  اهتزت و ربت

2- باید در دل اندیشه طیب ،  در کلام سخن طیب و در عمل کردار طیب را تکثیر کرد.إلیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه

1- باید ایمان داشت که خدا صیاد همه ی ماست . إن ربک لبا المرصاد

0- حال در آغوش خدایید . نبیء عبادی انی أنا الغفور الرحیم