ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۳۱ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

با کمی باران  کمی باران  تریم

بال نه ! با یاد یک پر می پریم

دستمان خالی است در بازار مصر

دست خالی  حسن یوسف می خریم