ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٤/٤ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

- زمین می دهند

- چند در چند ؟

-هر چقدر که بخواهی

- باور نمی کنم !

- مگر نخوانده ای ألم نشرح لک صدرک را؟


- کجا زمین می دهند؟

- هر جا که بخواهی.

- باور نمی کنم!

- مگر نخوانده ای إن ارضی واسعه فایای فاعبدون را ؟

- آماده ساختنی؟

- با کدام نقشه ؟

- با نقشه ای که خودت ترسیم کنی .

- نقشه ی خامم را چه کسی پخته می کند؟

- خدا.

- باور نمی کنم .

- مگر نخوانده ای  وأصنع الفلک بأعیننا را

-  و خطاهایش را چه کسی اصلاح می کند؟

- خدا !

- باور نمی کنم .

- مگر نخوانده ای  و وحینا   را؟

- راستی ! مسکن مهر تولید انبوه ندارد؟

- نه  مسکن مهر در سراسر زمین های حاصلخیز بهشتی خدا ویلایی و دست ساز است .

- و هر کس خودش می سازد ؟

- بله . مگر نخوانده ای  اذ یرفع ابراهیم  قواعد من البیت و اسماعیل  را؟

- این اسماعیل کیست که یاریم می کند ؟

- اسماعیل نماد عمل توست . کاری که بالایت می برد.  یادت هست  والعمل الصالح یرفعه  را؟

- حالا اگر شروع به ساختن کنم چه می شود؟

- وقتی فنداسیون خانه توحیدیت را ریختی لبت به دعا باز می شود . اجازه پیدا می کنی که خدا را بخوانی .

چگونه؟

ربنا تقبل منا 

خدایا از ما بپذیر