ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٤/٦ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

اعمال بیت الطشت مسجد کوفه را پیدا کن .

راز ذخیره سازی را خدا اینگونه در قالب دعا ترسیم کرده است .

اللهم انی ذخرت :

1- توحیدی ایاک

2- و معرفتی بک

3- و اخلاصی لک

4- و اقراری بربوبیتک

5- و ذخرت ولایه من انعمت علی لمعرفتهم من بریتک محمد  و عترته صلی الله علیهم

 


خدایا !

1- توحید بی شائبه به خودت را

2- و معرفت خاصه به بارگاهت را

3- و اخلاص در همه ی کردارها و اندیشه ها را

4- و اقرار به ربوبیتت را

5- و پذیرش ولایت آنان که  به خاطر معرفتشان غرقه در نعمت های بیکرانه تو هستند را (محمد (ص) و خاندان نورانیش)

در گنجینه ی دلم ذخیره کن.