ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٤/٧ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

واجب شده در هوای دل غسل کنیم

یا با تپش صدای دل غسل کنیم

پژواک صدای عشق پیچیده در آن

خوبست به های های دل غسل کنیم