ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٤/۸ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

بکاریم بذر محبت را:

کجا؟

در دل

و من یومن بالله یهد قلبه


و بذر را از که بگیریم ؟

: از یوسف

جعل السقایه فی رحل اخیه

و با همهمه ی محیط چه کنیم ؟

سکوت حرکتی . حرکت با چراغ خاموش

یادت هست یعقوب به یوسف گفت:

لا تقصص رویاک علی إخوتک

حال چه کنیم؟

منتظر بمان تا جوانه بزند.

 کزرع أخرج شطئه

حالاچه؟

بیشتر مراقبت کن.

چکمه های زور

تلون های زر

و قلم های تزویر  بدشان نمی آید لهت کنند .

حالا مراقبت مستمر کن

مبانی معرفتی ات را قوی کن

مگذار تند بادها خمت کند .

فأزره

حالا ؟

بنشین به پای نهال نورست

 فأستغلظ

و بعد؟

به ثمر خواهد نشست

  فاستوی

راستی این همه را تنها انجام دهم؟

نه از همان آغاز باغبان مهر و پیامبر بهار همراهت بود:

محمد رسول الله والذین معه

راستی بارانش را چه کنم؟

تو زمین تشنه باش 

خدا می باراند :

فاذا أنزلنا علیها الماء أهتزت و ربت و أنبتت

آن وقت سیل تمامت را نمی برد؟

نه  ! خدا فرموده است :

و أنزلنا من السماء ماء بقدر

فصل نشاء بذر کی است ؟

همین روزها

و بهترین زمان؟

پنجشنبه  . روز مبعث .

روز تجلی اعظم خدا.

یا علی!