ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٤/۱٢ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

شعبان المعظم با همه ی طراوتش از راه رسیده است.

کاروانی که گنجایش کرور کرور دلهای شکسته را دارد. کاروان سالاری که راه را بلد است و همه را به سرسرای مهربان ترین یار و شوقناک ترین آغوش می رساند.

شعبان المعظم  مزین است به نام فرخ لقای پیامبری که هیچ گاه از بلندای قله ی مهر فرود نیامد . از همان بالا بلندی به همه عشق ورزید.


پیامبری که صاحب رایات الکبری است . و پرچم های او در عرصه ی قیامت همه را در سایه ی مهر و آرامش قرار خواهد داد ،مگر آنان که خود و بر اساس اختیار به آتش پناهنده شده باشند .

و چه رمز عجیبی است که اولین دندانه ی کلید شعبان المعظم نام پرحلاوت حسین ابن علی ( ع ) است . نامی که اکسیر همه دردها و شاه کلید همه قفل هاست .

در قرآن شریف آمده است که " فتلقی أدم من ربّه کلمات " . در منابع تفسیر است که خداوند برای رهایی آدم ( ع ) به او کلمات اکسیری را آموخت . 

" انه رای ساق العرش و اسماء النبی  و الائمه "

و جبراییل امین کلید رهایی را چرخاند :

- یا آدم ! بگو یا حمید بحق محمد

یا عالی بحق علی

یا فاطر بحق فاطمه

یا محسن بحق الحسن و الحسین

و منک الاحسان ( الدر الثمین )

و قلب آدم شکست . خدا ظرفش را شکست تا ظرفی فراخ تر به او بدهد .

حسین ابن علی  ، برفرازترین آیه ی قرآن خداست . به هنگام ترین میهمانی خدا . 

یا أیتها النفس المطمینه نماد و نمود اوست . و فجر در قسم های معنادار خداوند در سوره ی فجر ، نشانه ی  رجعت او در آخر الزمان است .امام جعفر صادق ( ع ) فرمود : هر که در نمازهایش  حلاوت سوره ی فجر را درک کند - که همان سوره ی حسین ابن علی است - در روز قیامت با او در درجات بهشت همنشین خواهد شد .

و  قرآن نازل شده ی خدا در هنگامه ی عاشورا ، چه راز آلود تنزیل می شود که "و لیال عشر " ،  و چه رازی است که قرآن به جای ده روز عاشورا به ده شب اشاره می کند .

و راز آلود تر حکایت شفع است و وتر. اگر خلفای دمکرات ، مسیر رود جادانگی را به مرداب سقیفه  کج نمی کردند ، می دیدیم که چگونه شفع عالم حیات یعنی حسین ابن علی ( ع ) و زینب کبری ( س )  در تفاسیر قرآنی خوش می درخشیدند .

حسین ابن علی ( ع ) صاحب نفس مطمئنه است . او به درجه ای رسیده است که رضایت دو طرفه ی  خدا و او را قرآن تایید کرده است . راضیه مرضیه .

رسول خدا ( ص ) فرمود : نام  او به عنوان صفوه الله بر ساق عرش خوش می درخشد .

 کشتی حسین ابن علی ( ع ) فراخ تر از آن است که تنها زوج هایی از موجودات طالب حیات بدان بار یابند . امسال حسین ( ع ) به خواستگاری رسول های ترک دیگری خواهد آمد . رسم اوست که در خیمه های من و تو پا می گذارد و ما را برای خدا خواستگاری می کند . کافیست با اشک بیرونمان را بشوییم و با استغفار درونمان را آذین کنیم .  او کسی است که سابقه ی نامه نگاری های مهرورزانه را دارد :

بسم الله الرحمن الرحیم. ... من الحسین بن علی ابن ابیطالب الی سلیمان لبن صرد...

راستی! صندوق پستی فعالی  داری  که نامه ی  او را دریافت کنی ؟

بیا مثل آدم - جدمان - از سرمشق جبرییل تمرین کنیم:

یا حمید بحق محمد

یا عالی بحق علی

یا فاطر بحق فاطمه

یا محسن بحق الحسن و الحسین

و منک الاحسان

ما را در کربلایی ترین لحظات زیستمان بمیران!

ما را  بر حسینی ترین نقش های عالم موفق بدار!

ما را در عاشورایی ترین شب هایت به وتر توحید برسان !

ما را و سرزمین اندیشه ای ما را  میزبان دعاهای شبانه نایبه الزهرا ، زینب کبری ، قرار بده !

رستنگاه باورمان را قتلگاه او  و معراج اندیشه مان را خیمه گاه او قرار ده !

آمین.