سهم

 

سهم من را حیف کم کم می دهی

قند می خواهم ، به من غم می دهی

باز خوشحالم که در روز جزا

آ خدا ! آنجا متمم می دهی !

14 تیر ماه 1389

/ 1 نظر / 4 بازدید
حریم

خدایا بد نیستم اما تو خوبی های اندک مرا بیشتر از آنچه که هست به چشم دیگران می نمایی خوب هم نیستم اما تو زشتی های بزرگ مرا از چشم همه می پوشانی