شوق

شوق می چکد

قطره قطره قطره

صبح زود

روی جانماز سبز من

گونه ها

دوباره سیل می شود

اسم عشق باز

شره می زند

روی هره کلام من

عشق لمس می کند

بازمانده قداست مرا

فصل

فصل سرد نیست

فصل رویش است

فصل بارش است

دست های من

رفته تا به صیدگاه دوست

چشم های یار

رفته است تا به کنج خاطرات من

شوق شره می کند

7/3/٨٧

#
/ 0 نظر / 3 بازدید