کرت

 

مردی باران می آورد

نگاهش  پر ابر است

و از میان انگشتان سخاوتش

قطره قطره باران می چکد

تا روز فراخ  ظهور

   باران خواهد آمد

اما زمین های ما  بایر است

   کرت ندارد

نه ! باران آمده است

اما  باران ها  سیل شده است

و شسته است

   همه دعاهای فرجم را

و سفره های آب زیر زمینی ام

از دست  انبوه چاه های  عمیق تلذذ

دچار قحط سالی است

28 اسفند 1389

/ 1 نظر / 3 بازدید
من

سلام استاد ارجمند ایام بر شما مبارک.[گل]