زنبور دل

گفتند نگاه تو است کندوی عسل

سرشار شده است از هیاهوی عسل

هر جمعه که زنبور دلم می گیرد

می کوچد دل به دشت هوهوی عسل

/ 3 نظر / 4 بازدید
حنان

سلام امام صادق فرمودند: لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی اگر (زمان) او را درک نمایم در تمام روزهای زندگی و حیاتم به او خدمت میکردم . . رجب آهسته آهسته رفت...کاش امسال کمی بیشتر رجبی شده باشیم. نمیدانم چقدر بذر "اللهم لین قلبی لولی امرک" در جانم نشست. شعبان فصل نشاء مهدویت است. دعا کنید اهل آن شویم. رب ادخلنی مدخل صدق...

gandolf

کسی که توی این رجب شامل این لینت قلب نسبت به امام زمانش نشده باشد باید به کجا پناه ببرد؟

حنان

سلام چقدر این ضمیر "نا" بر دلم نشست