66

دوستی برایم نوشت که دیگر سیاسی ننویسم. می دانم دلیلش چه بود ، اما بماند.

فقط خواستم بنویسم در جمهوری کوچک آذزبایجان - که اسیر خاندان علی اف!! است ، جمعی از دین مداران مسئول برای رواج حجاب اسلامی به عنوان یک واجب قطعی در دو حیطه ی فرد و جامعه ، توسط دادگاه های دمکرات جمعا به شصت و شش سال زندان محکوم شدند.  یعنی در عمل - و نه حرف - دکتر صمد اف و شش تن از یارانشان برای یادآوری این واجب فراموش شده در سرزمینشان شصت و شش سال حبس را به جان خریدند. روحانی و حافظ قرآنی به نام میکاییل زاده هم آزادی مشروط شده است . خدا روح مرحوم بافقی را رحمت کند که برای دفاع از این واجب تاراج شده زجر ها کشید. ...  شاید سرزمینی را بتوان یافت که دادگاههایش برای دفاع از حجاب اسلامی حکم ابد صادر نکند  و رسانه هایش هم در اختیار دین مداران باشد و موظف باشند  از امکانات آن برای دفاع از حجاب بهره گیرند. فکر نکنید این حرف ها مربوط به جغرافیای ماست . نگران نباشید . مربوط به جمهوری آذربایجان است.

/ 2 نظر / 9 بازدید
بی نام

در فضای فعلی جامعه ، واقعا از چه راهی باید از حجاب دفاع کرد. نمی شود مستقیم وارد شد و به دختری که در مترو یا خیابان ایستاده و حجاب درستی ندارد تذکر هرچند دوستانه داد. شاید از کوتاهی با حجابان یا بخاطر مسائل سیاسی بوده ولی به هر روی در حال حاضر پذیرش این مساله بسیار کم شده.از چه راهی باید به دل ها نقب زد ؟

بی نام

بله خوب البته که چنین دغدغه ای به هیچ وجه در کشور عزیز اسلامیمان وجود ندارد! من باب احتیاط پرسیدم. شما فرض بفرمایید ترسیم یک فضای مجازی بود که احتمال دارد خدای ناکرده در آینده ی دور، اگر مراقب ارزش هایمان نباشیم اتفاق بیفتد !!