تو

من با همه انباشته هایم

ذهن انبوهم

دست های در حسرت پروازم

پاهای از راه مانده ام

چشم های کویریم

سینه ی شرحه شرحه ام

من با روح گوشه نشین و از خلافت جا مانده ام

و تن فراخ  نو نوارم

 پیش تو آمده ام .

و از همه بریده ام

حتی کسی که بر من می بخشد آنچه نیاز مندم

خواهش هایم را برای تو آورده ام

 دیگر هیچ گوشی راز هایم را نمی شنود.

حالا می فهمم که من نیازمندم

و او نیازمند

 مهم نیست کدام نیازمندتریم

مهم این است که از نیازمند  نباید خواست.

نادانی است که تا تو در کنار منی  دل به دیگری بسپارم

و بی عقلی است که دستم را برای دیگران رو کنم.

بسیار دیده ام مردمی را که با دستگیره ی دیگران بالا آمدند  اما سقوط کردند.

و با کارت اعتباری دیگران متراکم شدند  اما چک بندگیشان برگشت.

خدای من !

بسیار دیده ام کسانی را که برای رفتن به بالا بلندی ، پا روی  سر همه گذاشتند  و فرو افتادند.

کوت کوت آدمهایی را می شناسم که با تو قهرند و با مردم رفیق

گله گله آدمهایی را می شناسم که برای آنکه همیشه بالا نشین شوند،  همه را پست کردند.

و حالا با این همه که با چشم خود دیده ام ،  بسیار فکر کردم و یافتم که دور اندیشی ،  صمیمیت با تو است .

و تنها راه تو است که برای  من رسیدن به هدف را بیمه می کند.

ای خدای من !

من برای خواستگاریت حاضرم.

این دل از آن تو

باور داشته باش برای بله گفتن معطلت نمی کنم .

من تمام خواسته هایم را تنها به تو می گویم .

تو همه امید منی .

به هیچ کس دل نمی بندم.

و در رازهایم - که به تو می گویم - هیچکس را سهیم نمی کنم.

خدای من !

تو یکتای یکتایی

قدرت تو بیکرانه است .

و تمام توانها از تو  سرچشمه می گیرد.

همه بزرگی ها از تو است .

هر که به دستگیره غیر تو امید بست  عمرش را باخت.

و در همه کارها شکست را  به جان خرید.

و از جایگاه واقعی اش فرو غلطید.

پس ای خدای بالا بلند!

تو کجا و مانند ها کجا ؟

تو کجا و تمثیل ها کجا؟

تو را می ستایم .

ای بی مانند .

ترجمه آزاد دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه

/ 3 نظر / 4 بازدید
فاطمه رهروی

شبی نگاه تو را دق الباب خواهم کرد و اوج تشنگی ام را بهانه خواهم کرد در این کویر معانی برای باور آب در امتداد خط نگاهت جوانه خواهم کرد بهمن 87

فاطمه رهروی

فانوس دل هامان اگر از نسیم یاد تو روشن نشود امید تپش در کالبد حیاتش میخشکد و هم آغوش کویرستان ظلمت خواهد شد اگر حضور مشکین تو بر سجاده ام نبارد لحظه هایم غزلخوان کدامیک از سایه های بی اعتبار دنیا باشند و اگر یاد تو سایه گستر مناجاتم نباشد دست هایم در التهاب کدام چشمه سار، به اوج بیاندیشد الهی و ربی من لی غیرک

بی نشان

چه رازیست در "لیس کمثله شیئ" چرا "ک" و "مثل" در کنارهم آماده اند؟