ناودان

باران ، زاده   آسمان است

زمین ، تشنه  آب

باران می آید و نجوایش در ناودان به نی اقتدا می کند

/ 3 نظر / 4 بازدید
حنان

یا من یسبح الرعد بحمده باران ببار تا نفست خیسمان کند از کفرمان بشوید و قدیسمان کند ما که قصه آب را در عالم نفهمیدیم! آب مهریه حضرت زهرای اطهر... عطش... کربلا. معنای آب از عباس جدا نمیشود... وجعلنا من الما کل شئ حی... زیر ناودان طلا ... استجابت دعا... ....آنقدر از آب گفتند و ما نفهمیدیم که ... بگذریم! شاید به برکت این ایام ما هم بفهمیم...نتوان گشت ازین درگه رحمت نومید، کرم صاحب این خانه کجا بگذارد. پنجره جدید نشا معنایتان مبارک

حریم

دلم آسمان می خواهد تکه ای ابر زلال خانه ای آبی و خیس و خدایی نگران

حریم

دلم آسمان می خواهد تکه ای ابر زلال خانه ای آبی و خیس و خدایی نگران