مساحت مدیران!

 

این خبر را بخوانید:

در بخشنامه ی  ۲۰/۹۰/۵۲۳۶ معاون رییس جمهور که ۷ خردادماه خطاب به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ارسال شده، فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران سیاسی و مسئولان مهم کشور همچون وزرا، معاونین وزرا، استانداران و مشاغل همتراز ، تعیین شده است.

بر این اساس، اتاق کار وزیران و محل برگزاری جلسات اختصاصی باید مجموعا ۸۰ متر، فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار ۷۰ متر، فضای مورد نیاز معاون وزیر، معاون استاندار و مشاغل همتراز ۴۰ متر باشد.

قرآن طبیب ،  مساحت مورد نیاز مدیران جامعه را به گونه ای دیگر تعریف می کند.

این فراز از سوره یوسف ( علیه السلام ) را به عمق جانتان بنشانید  که:

" قال أجعلنی علی خزاین الارض إنی حفیظ علیم"

حفظ ، یعنی جانب امانت و اخلاص را داشتن و علم ، یعنی  ازکفایت و اقتدار بهره مند بودن.

امیرالمومنین علی ( علیه السلام ) در نامه اش به مالک می نویسد:

و تحفظ من الأعوان ... از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن... حفیظ آن است که در سحرِ رفاقت گرفتار نشود و در برابر سخن و خواست نابجای نزدیکترین ها ، قدرت نه گفتن داشته باشد.

مساحت مورد نیاز هر مدیر ، متناسب با جایگاه و قدرت دست یابی او به بیت المال ،  دو ملاکِ" حفظ "و "علم" است.

چقدر خوب بود در سرزمینی که بر تارک آن " أم القری " را نوشته اند ، ملاک های علوی ساری و جاری می شدند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
حنان

سلام کاش میشد! یک روز مادر بزرگواری با همه ی حسش دست به روی قلبش گذاشت و با سوز خاصی به من گفت: من حاضرم همه ی زندگی و هستی ام را بدهم که فرزندم تربیت قرآنی داشته باشد! داشتم فکر میکردم ما غریبیم یا قرآن؟ گاهی حس میکنم بعضی از شانه ها چطور زیر بار مسئولیت تاب می آورند. نامه های امیر المومنین به کارگزارانش... قصه ی حکومت اسلامی واقعی.. امام خمینی: نسیمی از اسلام به ما وزیده است. آیا ما خودمان را در معرض نسیم گذاشتم؟ "الا فتعرضوا لها...."