حسن یوسف

با کمی باران  کمی باران  تریم

بال نه ! با یاد یک پر می پریم

دستمان خالی است در بازار مصر

دست خالی  حسن یوسف می خریم

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
کربلایی محمدرضا کاشانیان

بـــــــــــــــــا سلام و عـــــــــرض ادب و احـــــــــــــــترام . امیـــــــــــــدوارم حـــــــــــــالتون خــــــــــــوب باشه و در پـــــــــــــناه حـضـــــــرت ولــــــــــی عصـــــــــــــــر عجــــــــــــل اللـــــــــه تعـــــــــــالی فرجـــــــــــه اشـــــــــــــریف در کـــــــــنار خانواده محـــــــــترمت زندگـــــــــی خوب و موفـــــــــــقی دا شته بـــــــــا شی . خوشــحال میشـــم که یـــه سر هم به من بزنی تا پس از بازدیـــد از سایت بتونـــم از نظرات ارزشمــــندتان بهره منـــد گردم . منتظر حضـــتور گرم و صمیمـــی تان هســـتم . گــــــــــــروه فــــــــــــرهنگی مذهبـــــــــی بین الحــــــــــرمین ( زاهـــــــــــــدان ) یــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــی التماس دعا الهــــــــــــــم عجــــــــــــــــــل لولیــــــــــــــــــک الفــــــــــــــــرج سامانه پیام کوتاه : 10000297265820

حنان

سلام دست خالی هم خودش یک نعمت است وضع ما که خرابتر است! نه با دست خالی که با کلی دین و بدهی میخواهیم یوسف بخریم! یک عالمه خرده ریز در دلمان تلنبار است تازه میرویم که خدا شراب طهور در ظرفمان بریزد. و رحمت خدا همیشه آدم را شرمنده میکند....