بیچاره عشق

 

 

بیچاره عشق در قفس افتاده

کنج  خرابه ای ته این باور

آغاز گم شده است ، نمی دانم

من هستم و کویری پهناور

در او، سر پرنده شدن تا اوج

در من ، سر تجارت سودآور

بیچاره عشق ، نفخ مرا دیده

با این غذای شهرت باد آور

3 اسفند1387

/ 3 نظر / 2 بازدید
حنان

عشق تا بر دل دیوانه فروریختنی ست دل اگر کوه! به یکباره فرو ریختنی ست آسمانی شدن از خاک بریدن میخواست بی سبب نیست که فواره فروریختنی ست

عشق یعنی پاکی و صفا، عشق یعنی دور بودن از خطا ، عشق یعنی خلوت دل با خدا

حریم

عشق یعنی پاکی و صفا، عشق یعنی دور بودن از خطا ، عشق یعنی خلوت دل با خدا