ناشناخته

حضرت موسی الکاظم را باید بیشتر شناخت . دردمندانه باید گفت که تنها در شب سالگرد شهادتش رسانه ی ما راهی کاظمین می شود .

مردم باور کرده اند که در این شب قطعات طنز قابل پخش نیست . همان گونه که از غروب فردا آب آزاد می شود و دیگر خبری  از برنامه های معرفتی عمیق نیست . این گونه بزرگداشت ها،  ایستگاهی است . آنان که با کارکرد رسانه آشنایی دارند می دانند که این سطحی ترین شکل  کارکرد رسانه ای است . رسانه ای که برای القای  مفهوم سرمایه گذاری و سپرده گذاری ، از همه ی  ابزار های هنری بهره می جوید ، در شب شهادت امام موسی کاظم ( ع ) به گفتگوی دونفره بسنده می کند .

 این انسان کامل ناشناخته  را در فقرات زیارت این گونه می خوانیم . :

حلیف المناجات الکثیره ( مأنوس با مناجات های مستدام )

مقر النهی ( قرارگاه خرد)

عیبه الأنوار ( خزانه ی نور )

یحیی الیل بالسهر الی السحر ( بیدار نشین شبانه تا صبح )

حلیف السجده الطویله ( مأنوس با سجده های طولانی)

استسلم لرضاک ( تسلیم شده  بر رضای الهی )

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
Ali Soleiamni

سلام باید خودت اهل خیابان دلم باشی من را نمی فهمند این دختر فراری ها با غزلی به روزم و منتظر نگاه شما . با احترام – علی سلیمانی