خط شکسته فراق

 روی گونه های من نوشت

اشک ،واژه های خیس را

 

  روی سطر اشتیاق

   با خط شکسته ی فراق

وه چه خوش نوشت!

27 بهمن 1387

#
/ 4 نظر / 4 بازدید
حنان

دریغ مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق چگونه باز کنم بال در هوای وصال که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق

فاطمه رهروی

هر روز دلم در غم تو زارتر است............

حریم

در دل جمعی و تنهایی بگو کجایی...

حریم

در دل جمعی و تنهایی بگو کجایی...