الغوث

ای نقطه ی پرگار معانی ! الغوث

سرچشمه ی  شوق زندگانی ! الغوث

من تشنه ی یک شهد نگاهت هستم

لبریز ترین شور نهانی! الغوث

/ 2 نظر / 3 بازدید
حنان

یا غیاث المستغیثین الغیاث ای نشاط جان غمگین الغیاث الغیاث ای بیکران دریای لطف ....

منم که بی تو نفس میکشم زهی خجلت مگر توعفو کنی ورنه چیست عذر گناه