انتظار یعنی

 فزونی داشته های  بینشی - دانشی فرد فرد جامعه  مبتنی بر خود انگیزگی

وجود گروه های مرجع اجتماعی  پرتوان ، کارآمد و مقبول با داشتن شاخصه های مورد اشاره در نامه مبارک امام عصر ( عج )

وجود و روز آمدی توانایی ارزشی متصور در حوزه بینشی و کنشی رهبران جامعه

هدف مندی مشترک فرد فرد جامعه برای مفهوم تلاش جمعی جهت بهبود موقعیت ارزشی . ( من جاهد فینا)

بسط عرصه های انس با خداوند ، رسول ، امام و قرآن به عنوان منابع نور و حیات جهت افزایش ظرفیت ذاتی فهم

بسط حوزه های اندیشه ای و بهره مندی از ایستگاههای معنوی محرم ، رجب ، شعبان و ماه مبارک رمضان جهت  فراخوانی عمومی ارتقای ظرفیت اکتسابی

بروز کنش های اجتماعی فراگیر متناسب با اندیشه دینی - همان امر به معروف و نهی از منکر مظلوم !

فوران امید به دوران حضور و ظهور در میان فرد فرد جامعه

حاکمیت فقه متبرک جواهری در تمامی حوزه های بینشی ، دانشی و کنشی نظام ( دولت و ملت )

اللهم ارزقنا

/ 0 نظر / 4 بازدید