دل

امروز دل شکسته را بند زدیم

بر آینه ی غبار لبخند زدیم

تا قهقهه آمد بدرد خلوت را

بر لب هامان زود دهان بند زدیم

/ 1 نظر / 3 بازدید
حنان

سلام مصرع اول مرا یاد این شعر می اندازد: بشکن دل بینوای ما را ای عشق این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است مصرع دوم مرا یاد شعر دیگری می اندازد: دقیق تر بنگر این غبار از آینه نیست خود این منم که در آیینه از غبار پرم اما بیت دوم...یعنی چه؟ کمی حس سردی دارد.