گندم

مرا به که می سپاری ؟

    یوسف مصرم !

من گندم سیلوی توام

جامانده از قحط سالی ها

   و بیرون

      موش ها

برای دریدنم

    کورس گذاشته اند

من خود را به تو سپرده ام

تو به که  ؟

18 خردا د 1389

/ 0 نظر / 5 بازدید