پست های ارسال شده در تیر سال 1390

الغوث

ای نقطه ی پرگار معانی ! الغوث سرچشمه ی  شوق زندگانی ! الغوث من تشنه ی یک شهد نگاهت هستم لبریز ترین شور نهانی! الغوث
/ 2 نظر / 9 بازدید