پیوست

 

یک نکته بگویمت ترا مست کند

گر نیست شدی  به عشق او هست کند

تو نام به زیر پای خود نه  ای دوست

تا نام تو را به عشق پیوست کند

17آبان 1388

/ 2 نظر / 3 بازدید
حنان

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد...

حنان

قصه العشق لا انفصام ها فصمت ها هنا لسان مقال