سامری ! بت جدید رو بشکن

در اخبار آمده است که سامری پس از همراهی با موسی (ع) و بهره مندی از برخی رازهای آسمانی ، در چمبره خویشتن فرعونی و یاران خود اسیر شد . ...

و نقل است که ساخت گوساله سامری یازده روز به طول انجامید...

در آخرین بخش این خبر آمده که برخی یاران او در یک نشست انتخاباتی از حضرت سامری - که با ابداع گوساله طلایی چشم ها را خیره کرد - خواستند تا از این فرصت تاریخی استفاده کرده و بت ها را بشکند. به یاران انتخاباتی و وزیر تبلیغات ایشان  این هوش و ذکاوت را تبریک می گوییم.

/ 1 نظر / 13 بازدید

مش ش قاسم !