مهندسی ذخیره سازی

خدایا !

1- توحید بی شائبه به خودت را

2- و معرفت خاصه به بارگاهت را

3- و اخلاص در همه ی کردارها و اندیشه ها را

4- و اقرار به ربوبیتت را

5- و پذیرش ولایت آنان که  به خاطر معرفتشان غرقه در نعمت های بیکرانه تو هستند را (محمد (ص) و خاندان نورانیش)

در گنجینه ی دلم ذخیره کن. 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
حنان

سلام این جایگاه تجلیه است؟ تجلی نور در ما، بعد از پاک شدن از آلودگی ها من حس میکردم آدمی هدفش کمال است، امروز در یکی از کتابهای مرحوم صفایی حائری خواندم: "...وهنگامی که رسالت ما برای این سطح گسترده ،از نان و آب و ازادی عدالت و رفاه و حتی تکامل بالاتر آمد، و خواستیم که انسان راهش را پیدا کند و پس از تکامل در جهت عالی تری راه بیفتد و...و هدایت شود و رشد کند..." تازه فهمیدم کمال مقدمه ی راه است!