اشک

ایستاده ام به انتظار تا در، این بار  به روی پاشنه بچرخد و اشک هایم لولای در را روغن کاری می کند 6 اسفند1389  
/ 2 نظر / 16 بازدید
آبان 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
15 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
9 پست
شهریور 90
50 پست
مرداد 90
59 پست
تیر 90
41 پست
خرداد 90
76 پست
شعر
109 پست
مهدی
78 پست
سیاسی
53 پست
رسانه
15 پست
اهل_بیت
33 پست
اجتماعی
31 پست
فرهنگ
3 پست
خدا
22 پست
عبادات
5 پست
قران
43 پست
دین
6 پست
عشق
21 پست
ولایت
39 پست
انسان
49 پست
کمال
15 پست
مناجات
35 پست
43 پست