در خانه...

نگاه نافذ، کلام تام ، با پشتوانه ای استوار.

همه کلام حق را در جمله ای خلاصه کرده بود.

در خانه اگر کس است ، یک حرف بس است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
مسافر

سلام،بهار می روید از عطر نسیم کلام او،کاش از اهل خانه باشیم. ممنون که میهمانمان کردید

بی نشان

خوشا آنان که دائم در نمازند.......