آتشگاه

مایملک  دل فقط نگاه و آه است

در راه نشستن و نظر بر راه است

در سینه ی ما شعله کشیده است قلم

این سینه نه بوم بلکه آتشگاه است

/ 1 نظر / 3 بازدید
حنان

سلام ...و کاش این آه از جنس آه زلیخا باشد و پاسخش از جنس پاسخ یوسف...