واجب - مستحب

روز آرزوها برنامه ای است که شبکه قرآن  و معارف سیما هر صبح جمعه پخش می کند. در روز جمعه بیست و نهم اردیبهشت آقای الهی میهمان برنامه بود. ایشان ، آنگونه که معرفی شد ، از شاگردان حضرت  آیت الله العظمی بهجت رضوان الله علیه بودند.ایشان  در فراز پایانی سخنانشان  جمله ای گفتند که امیدوارم اشتباه شنیده باشم.  پس ار بحث درباره رابطه امام عصر  روحی له الفدا و مرجعیت ، و با تاکید بر ارتباط مردم با مرجعیت گفتند:

در دوران غیبت خواندن رساله و عمل کردن به آن واجب است  و خواندن قرآن مستحب!!!

فکر می کنم  قیف را وارونه کرده ایم.

/ 3 نظر / 16 بازدید
حنان

سلام یکی از دوستان خوبم به نقل از عالمی بزرگوار می گفت آدم باید روزی سه صفحه رساله بخواند. می گفت از وقتی رساله می خوانم تازه فهمیده ام بخشی از اعمالم اشتباه بوده! اینکه آدم باید دنبال احکام دینش باشد درست، اینکه همه ی کمال آدمی همانست که گفتند: انجام واجبات، ترک محرمات. اما خودِ مهربانش گفت که قوم من قرآن را مهجور کرده اند گاهی دین برای ما قوانین عشق ورزی با خدا نیست. گاهی دین میشود چارچوب محدودیت! و ما چقدر آزادی و آزادگی را نفهمیدیم احکام خدا یعنی مقام بندگی. از این حرفها که بگذرم یک سوال در ذهنم میپیچد: ما اگر قرآن بخوانیم هم چقدر تامل میکنیم؟ فصل اعمال ام داوود نزدیک است. چند نفر از عاملان آن، مثل ام داوود ،پسرشان را از زندان میکنند. اصلا چند نفر حواسشان هست که محبوسند؟ یکی میخواهد این حرفها را به خود من بگوید!! خدا همه مان را هدایت کند.

تسنیم

سلام حرف کاملا درستی زدن یاد گرفتن واجبات دینی واجبه مستحب از این بابه که قرآن را هر چه دلمان میخواهد بخوانیم ولی رساله که از متن قرآن و روایات گرفته شده واجب است احکام را بدانیم

صبا

وقتی گرفتار آفت زدگی می شویم بایدهم خواندن قرآن مستحب وخواندن رساله واجب