وقتی بیایی

روزها هم  ، میل همسایگی  سجاده ی تو را دارند

وقتی بیایی

ستاره ها ، سینه ریز تسبیح تو خواهند شد

و در ایاک نعبد تو

  همه ی عرش و فرش

      اقتدا می کنند

وقتی بیایی

دل مشغولی های این حزب و آن حزب

     می میرد

و هوای چشم ها

شرجی خواهد شد

وقتی بیایی

خشکسالی می رود

قحطی کز می کند

سیلوهای نور افتتاح می شود

وقتی بیایی

مناره ها

در برابر قامت کوتاه می شود

و مأذنه ها

ری می کند

وقتی بیایی

دیگر اذان نمی خوانند

همه جا آوای اقامه است

اقامه ی حق

25دی 1389

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
فاطمه رهروی

قدح چون دور من افتد به هوشیاران مجلس ده / مرا بگذار تا یکدم بمانم خیره در ساقی

حنان

فعند ذلک تفرج الطیور فی اوکارها و الحیتان فی بحارها و تفیض العیون به عشق او پرندگان روح در کالبد تن شادمان است و ماهیان شوق در دریاها غوطه ور و به یمن نگاه و رافت اوست که سرچشمه اشتیاق میجوشد

حنان

فعند ذلک تفرج الطیور فی اوکارها و الحیتان فی بحارها و تفیض العیون به عشق او پرندگان روح در کالبد تن شادمان است و ماهیان شوق در دریاها غوطه ور و به یمن نگاه و رافت اوست که سرچشمه اشتیاق میجوشد