نجوا

 

بغض های کهنه ام گهگاه عریان می شود

در لباس واژه هایی تر نمایان میشود

واژه ها خیس است ، خیس از اشک چشم باورم

در میان حجم معنا واژه پنهان می شود

گر چه تنها لقمه ای درد است ، اما در نشا

دردها ری می کند ،  نجوا فراوان می شود

میزبان خستگی ها  می کند آغوش باز

آه ها در کوچه ی نی باز مهمان می شود

روز ها   محراب  می گردد برای آه من

شب ، برای  شوق پنهانم شبستان می شود

دست هایم تا سر بوم ثریا می رود

پای شوقم در قصیده پای کوبان می شود

16 بهمن 1389

/ 0 نظر / 3 بازدید