آنها و ما

نخستی های ما ، هر صبح نان تازه می خوردند

و زنبیل پر از الهام را تا شام می بردند

و پیش از مرگ ، هنگام دعای عهدشان ، هر روز

به پای دوست می ماندند ، می خواندند ، می مردند

همه دردی کش میخانه ها بودند، از آنجا

برای  نسل ما خمخانه را یکجا می آوردند

ولی افسوس ، ما در پیچ و تاب زندگی گیجیم

در این سرعت ، گرفتار سکون و غرق تدریجیم

/ 1 نظر / 10 بازدید
قاصدک

سلام یاد این آیات افتادم: السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلة من الاولین و قلیل من الآخرین به نظرم یک روز میرسد که ما از این فرهنگهای نارس خودمان دوباره به حیات سرشار قدیمها برمیگردیم ربنا اغفرلنا و لاخوننا الذین سبقونا بالایمان ... نسل ما هنوز هم گاهی بوی بعضی ارزشها را استشمام میکند. امیدوام ما آنقدر غنی شویم که مدیون نسل بعد نباشیم. نسلی که فردای سبز قیامت ما را بازخواست خواهد کرد.