واژگان دم دستی

دیشب در شب نشینی شبکه ی جام جم خواننده ای ، از " شأن نزول " ترانه ی دریایش گفت ! همچنین در خبرها آمده بود که یکی از ابن الوقت های سیاسی گفته است "روز ورود یک آدم مانند "شب قدر" است ، زیرا همان گونه که مقدرات ما در شب قدر تعیین می شود با آمدن این آقا مقدرات شهر تعیین می شود."

شما را  به جان همه ی مقدسات به حراج رفته تان ، واژگان مقدس را برای دنیای پستتان خرج نکنید. شاید باور کنید این آیه را که: وقفوهم إنّهم مسئولون

/ 1 نظر / 16 بازدید
روشنان

درسته متاسفانه واژگان عظیم روزگار خوبی ندارند