بوی خوش

باقر آل محمد ( ع ) فرمود :

چون رسول خاتم ( ص ) از کوچه ای عبور می کرد ، تا دو یا سه روز هر که  می آمد ، بوی خوش رسول را حس می کرد و مشامش از آن سرمست می شد و بر لب هایش عطر خوش صلوات می نشست :

- اللهم صل علی محمد و آل محمد

ای رسول خوش بویی ها و خوش خویی ها !

بیا در این رجب - که پیش قراول شعبان و رمضان است - بر کوچه ی خاطر ما عبور کن .

قول می دهیم که نه دو یا سه روز که تا شب های قدر بوی خوش تو را در دلمان نشاء کنیم.

- اللهم صل علی محمد و آل محمد

/ 2 نظر / 4 بازدید
gandolf

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد به هرزه ، بی می و معشوق عمر میگذرد بطالتم بس، از امروز کار خواهم کرد

فاطمه رهروی

امر علی الديار ديار ليلی، اقبل ذا الجدار و ذالجدارا، و ما حب الديار شغفن قلبی، و لكن حب من سكن الديارا